Úvod

Administrátor webu post on 27 října, 2010

Spolek „Naše město“ nabízí široké spektrum aktivit a činností v sociální oblasti i v oblasti osvěty a vzdělávání (organizace kurzů a společenských akcí), publikační a vydavatelské činnosti.

Významným cílem je podpora vzdělanosti. Středem zájmu je počáteční vzdělávání i další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení.

Těchto cílů bude sdružení docilovat především formou naplňování jednotlivých projektů ve spolupráci s orgány státní správy, samosprávy (místní i krajské), sdělovacími prostředky a partnery.

ODKAZ NA FACEBOOK :

https://www.facebook.com/pages/Na%C5%A1e-m%C4%9Bsto/1463612133855982

logo bar NM