Primární prevence na ZŠ

Administrátor webu post on 22 října, 2012

Komerční nabídka primární prevence o.s. „Naše město“

 

Nabízíme:

Dlouhodobý (stávající) program primární prevence pro ZŠ

 

6.- 9. ročník (během školního roku 2 setkání po 2 vyučovacích hodinách)

 

Konkrétní nabídka jednotlivých bloků:

  1. ročníky: vztahy ve třídě, komunikace, konflikty, emoce, šikana
  2. ročníky: vztahy ve třídě, manipulace, závislosti, gamblarství
  3. ročníky: legální drogy (alkohol, kouření), nelegální drogy
  4. ročníky: partnerství, sexualita, HIV/AIDS a jiné pohlavní choroby

 

  • Jednorázové přednášky pro ZŠ

 

1.- 5. ročník (setkání zahrnuje 45 min.)

 

Témata setkání podle poptávky školy: (obsah setkání závisí na volbě ročníku)

vztahy a klima ve třídě, žáci se učí znát hodnoty své a hodnoty svých spolužáků, pracování s pojmy závislost, kouření (i pasivní), zdravotní rizika závislosti na legálních drogách, praktický postup při nalezení injekčních stříkaček

 

6.- 9. ročník (setkání zahrnuje 90 min.)

 

Témata setkání podle aktuální potřeby školy:

emoce, konflikty, komunikace, vztahy, klima ve třídě, šikana, kyberšikana, manipulace, závislosti legální, nelegální drogy, důsledky užívání, partnerství, sexualita, HIV/AIDS a jiné pohlavně přenosné choroby

 

  • Jednorázové semináře pro SŠ

 

1.- 4. ročník

 

  • v případě, že blok trvá 90 min.
  • v případě, že blok trvá 135 min

 

Témata přednášek podle aktuální potřeby školy:

nelegální, legální drogy (typy a účinky drog, zařízení zabývající se problematikou drog, předcházení a důsledek dlouhodobého užívání drog), šikana, kyberšikana (jak se šikaně bráni, jak jí předcházet, na koho se obrátit), vztahy ve třídě, podpora individuality studentů, partnerství, sexualita, HIV/AIDS a jiné pohlavně přenosné choroby (zodpovědnost v sexuálním životě, podpora tolerance, uvědomování si vlastních hodnot), manipulace, závislosti (na psychoaktiních látkách a jiných činnostech- závislost na internetu (netolismus), na počítačových hrách, internetová pornografie)