Realizované projekty

Administrátor webu post on 10 října, 2012

Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky základní školy z České Lípy v Drážďanech 

5. 10. – 9. 10. 2015 jsme organizovali zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky základní školy z  České Lípy, 28. října 2733. Celkem 20 dětí ve věku 10-15 let se účastnilo výuky německého jazyka s lektory, kteří žijí v Drážďanech. Výuka byla zaměřena prakticky a konverzačně. Lektoři u žáků prohlubovali zejména mluvený projev, rozšiřovali slovní zásobu a procvičovali správnou výslovnost.

Doprovodný program a navštívená místa byla volena s ohledem na věk žáků. Od prohlídky loveckého zámku s přilehlým parkem Moritzburg nedaleko Drážďan, přes hlavní historické památky starého města v centru. Kostel Frauenchirche, včetně výhledu a výkladu průvodkyně o jednotlivých částech města z věže, Zwinger, Semperoper, Brühlovy terasy. V místní zoologické zahradě lektorka s dětmi procvičovala související slovní zásobu. Velká Drážďanská zahrada se zámečkem a jízdou historickým vláčkem doplnila prohlídku města. Ve stálé výstavě „Člověk jako dobrodružství“ interaktivního Muzea hygieny, jednoho z nejzajímavějších vědeckých muzeí v Evropě, se žáci aktivně seznámili s historickými i moderními exponáty reflektující  člověka v jeho biologickém, sociálním a kulturním rozměru. Pro bližší seznámení s okolím řeky Labe jsme zařadili výjezd historickým parníkem, kde žáci poznali okolní památky a poslouchali výklad v německém jazyce o historii města. Celý program zakončil kulturní zážitek, varhaní koncert vážné hudby J. S. Bacha  v kostele Frauenkirche.

azykově-vzdělávací pobyt pomohl prohloubit slovní zásobu žáků a schopnost se domluvit v běžných každodenních situacích, rozumět jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci a zlepšit výslovnost a vyjadřovací schopnosti žáků. Výukou a pobytem v reálném cizojazyčném prostředí si žáci prakticky vyzkoušeli probírané učivo ve školním roce. 

Celkově hodnotíme pobyt pozitivně, zejména v aktivním zapojení žáků do výuky a poznávání města, jejich motivaci k dalšímu studiu německého jazyka a seznámení s památkami a každodenním životem v Drážďanech.

 

Masér Středočeského kraje
CZ.1.07/3.2.11/02.0104

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu vzniknou dva vzdělávací programy v souladu s Národní soustavou kvalifikací. Jedná se o dílčí kvalifikace Klasická masáž a Sportovní masáž (dle standardu a zákona č. 179/2006 Sb.).
Do projektu bude zapojena cílová skupina o velikosti 10 osob. Jedná se o osoby ze Středočeského kraje, které jsou bez příslušné kvalifikace pro výkon klasické a sportovní masáže. Zapojením do projektu se zvýší jejich pracovní potenciál na pracovním trhu, získají odborné a praktické kompetence k výkonu své práce.

Projekt je postaven na třech klíčových aktivitách:
a) vznik vzdělávacích programů (2 ks) se vznikem studijních opor;
b) pilotní ověření vzdělávání (v distanční a prezenční formě);
c) převedení vzdělávacího programu do e-learningové podoby.

Naším cílem je zapojit cílovou skupinu do celoživotního vzdělávání. Chceme nabízet kvalitní poradenské služby týkající se oblasti zdravého životního stylu, fitness a masáží.

Projekt je realizován od 1.10.2012.

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_BAR_cz

 

Masér červen13 zpráva2 zpráva1

 

 

 

 

 

 

http://elearning.nasenno.cz/www/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhl v ZŠ Kravaře projekt  „Dlouhodobá všeobecná primární prevence“ financovaný Nadací Euronisa.

Projekt je určený žákům 2. stupně, probíhal konkrétně  v 6. a 7. ročníku v měsíci březen a květen. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou primární prevenci, plánujeme se školou spolupracovat i nadále.

ceska-lipa-znak

 

 

logoEuronisa

 

 

 

 

 

 

 

 

Primární prevence na ZŠ
Projekt je financován Městem Česká Lípa. Svým obsahem navázal na Primární prevenci (dále jen PP) o.s. Pasant, které realizovalo velmi úspěšně pilotní projekt PP (4 roky). V regionu není žádný jiný subjekt, který by PP realizoval. S původním týmem uvedeného sdružení – vzdělaným i zkušeným v oblasti PP (dlouhodobý kurz PP akreditovaný MŠMT, absolvované studium sociální pedagogiky a speciální pedagogiky, etopedie), navazujeme na pilotní ověření programu primární prevence.
Nabízíme dlouhodobý a kontinuální program PP zaměřený na závislosti a další sociálně nežádoucí jevy (efektivní dle výzkumů a zkušeností). Náš program je jasný a strukturovaný.

Realizace probíhá během školního roku 2013/2014

Jednotlivé bloky
6. ročníky ZŠ: komunikace, emoce, konflikty, vztahy ve třídě;
7. ročníky: závislosti obecně, gamblarství, sekty;
8. ročníky: alkohol a kouření, nelegální drogy,
9. ročníky: partnerství, sexualita, HIV/AIDS a pohlavně přenosné choroby.

Harmonogram
2 setkání v průběhu školního roku, 90 min. na půdě školy, v neformálním skupinovém uspořádání, s aktivním zapojením všech zúčastněných. Každý blok je tvořen částí teoretickou (předání informací, diskuze k tématu) a praktickou (nácvik dovedností, posilování pozitivních postojů).

Lektoři
Bc. Kamila Bečvářová
Michala Motejzíková Ryšavá

Odborný garant
Mgr. Kateřina Knap

Odkazy

Informační portál primární prevence http://www.odrogach.cz/

Informační portál o ilegálních a legálních drogách http://www.drogy-info.cz/

Drogový informační server http://www.drogy.net/

http://www.sikana.org

http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

http://www.poradnacl.cz/cz/index.php