Pilotáže Projekt UNIV3

Administrátor webu post on 20 dubna, 2013

 

V současné době je v projektu připravováno tzv. pilotní ověřování procesu uznávání.  Celkově bude v projektu realizováno 600 pilotních ověřování podle hodnoticích standardů NSK, bude se tedy týkat různých profesních kvalifikací. Předpokládáme, že uznávání pro jednu profesní kvalifikaci bude realizováno v průměru dvakrát, tzn. na dvou různých vzdělávacích institucích (cílovou skupinou projektu jsou nejen školy, ale i další instituce poskytující další vzdělávání).

Obecně se jedná se o proces, který umožňuje, aby si jednotlivec nechal ověřit a formálně uznat své kompetence, které nemůže dokladovat žádným certifikátem.  V ČR je tento proces realizován na základě zákona č. 179/2006 Sb. a je provázán s možností získat profesní kvalifikaci; pokud někdo před autorizovanou osobou prokáže, že disponuje všemi kompetencemi uvedenými v určitém hodnoticím standardu Národní soustavy kvalifikací, stává se držitelem celostátně platného osvědčení o získání určité profesní kvalifikace.

 

Cíle pilotního ověřování:

–          ověřit proces uznávání podle určitého standardu;

–          ověřit provázanost programů s procesem uznávání;

–          ověřit kvalitu připravených programů DV.

 

Průběh pilotního ověřování

  1. Projekt UNIV 3 se snaží o propojení procesu uznávání a dalšího vzdělávání. V jarních měsících byly v projektu připraveny první verze rekvalifikací (programů dalšího vzdělávání) podle standardů NSK.
  2. Tyto programy budou pouze pro potřeby projektu doplněny o informačně – diagnostický modul. V tomto modulu se ti, kteří budou účastníky vzdělávání v programech, v informační části seznámí s procesem uznávání (informační část) a v diagnostické části bude ověřováno, zda a v jaké kvalitě disponují kompetencemi uvedenými v příslušném hodnoticím standardu. Tato vstupní diagnostika bude ověřováním kompetencí podle hodnoticího standardu NSK, tedy prvním krokem pilotního ověřování realizovaného v projektu UNIV 3.
  3. Na základě výsledků diagnostiky bude jednotlivým účastníkům programu stanoveno, kterých vzdělávacích modulů programu se mají účastnit. Výsledky mohou být velmi odlišné – někdo se účastní všech modulů, další dvou či tří, jiný žádného.
  4. Všichni účastníci vzdělávání ukončí program podle podmínek uvedených v programu.

 

Účastníci pilotáže

–          18 – 65 let, nemusí pocházet z kraje, ve kterém se koná pilotáž

–          Vstupní požadavky na účastníky je nutné dodržet dle standardu

–          Průměrný počet 8

–          pilotáže jsou pro účastníky zdarma

–          získají osvědčení a možnost složit certifikovanou zkoušku, kterou si zaplatí

 

Naše občanské sdružení se aktivně zapojilo do Individuálního projektu UNIV 3 – Podpora procesů uznávání.

Pilotujeme v krajích kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kód PK

Název PK

65-016-H Ubytování v soukromí
16-001-M Strážce přírody
16-002-M Průvodce přírodou
37-017-H Poštovní doručovatel
37-018-M Pracovník poštovní přepážky univerzální
37-019-H Pracovník poštovní přepážky
37-020-H Pracovník vnitřní poštovní služby II
37-021-H Pracovník poštovní přepravy I
68-009-M Detektiv koncipient
65-017-M Člen horské služby
65-018-M Cvičitel horské služby
65-019-M Instruktor horské služby
65-024-H Psovod horské služby
65-025-M Záchranář pro lyžařské tratě

INFORMACE:

T  + 420 777 554 477

E     vzdelavani@kustodprace.cz