Podporujeme zaměstnanost v pečující oblasti na území MAS Frýdlantsko

Kateřina Ortová post on 7 listopadu, 2019

 

Informace o projektu: 

Podporujeme zaměstnanost v pečující oblasti na území MAS Frýdlantsko

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011697

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31.8.2020

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora dlouhodobě udržitelné zaměstnanosti na území MAS Frýdlantsko v oblasti péče o děti a seniory, identifikace stávajících i nových pracovních příležitostí a zapojení znevýhodněných skupin na trh práce díky individuální diagnostice, komplexní přípravě a podpoře při přechodu do zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti.

V projektu byly realizovány tyto aktivity:

1) Nábor cílové skupiny, diagnostika a stanovení plánu vzdělávání.

2) Vzdělávání a rekvalifikace.

3) Průběžné pracovní, právní a kariérní poradenství, podpora při nástupu do zaměstnání či podpora zahájení podnikatelské činnosti.

4) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce a zprostředkování zaměstnání.

5) Evaluace.

 

Kontakty a informace o projektu:

Bc. Kateřina Ortová, 777 864 504, souckova@nasenno.cz;

Mgr. Vladimír Ort, 777 773 893, nasenno@nasenno.cz

Kontaktní místo: Náměstí T.G. Masryka 99, Frýdlant

Evaluační zpráva projektu MAS Frýdlantsko